Agencja Pracy Tymczasowej

Fundacja Łódzki Inkubator Innowacji i Eksportu

ul. Traktorowa 126, VII p.

91-204 Łódź